På Mære kan du dyrke interessen din samtidig med utdanningen. Her kan du lære om:

 • å produsere mat fra planter og dyr
 • å utføre arbeid på åker og i fjøs
 • å stelle dyr
 • å være anleggsgartner
 • å utføre gartnerarbeid
 • å arbeide i skogen
 • å kjøre traktor
 • å behandle maskiner
 • å drive friluftsliv, jakt og fiske
 • lage mat ute og på kjøkkenet

Avhengig av hvilket programområde du velger, gir utdanningsprogrammet yrkeskompetanse eller studiekompetanse med mulighet for videre studier ved høyskoler eller universiteter. Du kan få arbeid innen flere ulike naturbruksyrker hvor det kreves forståelse for sammenhengen mellom biologisk produksjon, naturens tålegrenser og menneskelig aktivitet.
Du kan også få studiekompetanse med fordypning i matematikk og biologi.


På VG1 Naturbruk kan du velge mellom 4 profiler; Landbruk, hest, skog og anleggsgartner/gartner. Valget vil føre til at du i praksistimene vil få mer vektlegging innen den profilen du har valgt.

 

Landbruk

 

 Naturbruk med landbruksprofil passer for deg som

 • liker å arbeide ute i variert natur og klima
 • har omsorg for dyr og mennesker
 • er interessert i naturen
 • har praktisk håndlag
 • er flink til å samarbeide med andre
 • ønsker å fortsette på VG2 landbruk og gartneri neste år
 • avslutte med VG3 landbruk (agronomutdanning) eller VG3 naturforvaltning (studiekompetanse)

Hest

 

Er du hesteinteressert kan du velge naturbruk med profil hest. Mære har disse fasilitetene å tilby:

 • Trøndelags største ridehus
 • Stall med plass til 15 hester
 • Store luftetrøer
 • Utegang
 • Vaskeboks og sykeboks
 • Vaskerom og vaskemaskin
 • Oppvarmet sal- og sælerom
 • God kompetanse og allsidige lærere
 • Rideinstruktører, trinn 2, trinn 1 of A instruktør, kjøreinstruktør, ponni travinstruktør
 • Hovslager

 

Skogbruk
 

Passer for deg som:

 • er glad i å være ute i naturen
 • ønsker å arbeide med skog og utmark
 • vil ta fagbrev i skogbruk
 • tenker å ta en høgskole eller universitetsutdannelse i skogbruk eller naturforvaltning
 • skal drive egen skogeiendom

 

Anleggsgartnerens arbeidsfelt

Passer for deg som

 • Liker å være ute i frisk luft
 • Er kreativ og ønsker å arbeide med noe folk verdsetter
 • Liker å arbeide med både kropp og hode
 • Liker varierte utfordringer
 • Ønsker å bygge og vedlikeholde parker, idrettsanlegg, kirkegårder, lekearealer, rekreasjonsområder og veianlegg
 • Kan tenke deg å jobbe i private firma, offentlig parkvesen, kirkegårder, golfbaner, idrettsanlegg