Går alt etter planen vil flere av takene på Mære landbruksskole være dekket av solceller denne våren.

Solceller kan plasseres på flere sørvendte tak på skolen. I første omgang er det snakk om tre bygg. Det planlagte anlegget kan sannsynligvis produsere opp mot 200 000 kWh i året. Dette tilsvarer gjennomsnittlig årlig energiforbruk til ti eneboliger i Norge. Prosjektet er et samarbeid mellom Mære, NTE og Norsk Landbruksrådgivning Trøndelag.

solcelle I

Et slikt tiltak vil bli et godt tilskudd til de tiltak som allerede er i gang for at Mære skal bli sjølforsynt med fornybar energi, og et viktig bidrag i oppbyggingen av Mære som et senter for klima- og energi i landbruket.

 

.