Voksne som har fullført grunnskolen, men ikke videregående opplæring, kan ha rett til gratis opplæring.

Dette fra og med det året de fyller 25 år. På www.ntfk.no/voksenopplaring finner du utfyllende informasjon om bl.a. rettigheter, organisering og søknadsskjema. Her ligger også en oversikt over kontaktpersoner ved de fire videregående skolene i Nord-Trøndelag med regionalt voksenopplæringsansvar. 

Søknad skal sendes den nærmeste av disse fire skolene. 

Søknadsfrist er 1. mars 2017

Nord-Trøndelag fylkeskommune