Det er vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø gjeldende fra 1. august 2017. Vi oppfordrer alle elever og foreldre til å lese informasjonen som finnes på utdanningsdirektoratet sine hjemmesider om dette temaet.

Link til utdanningsdirektoratet: Informasjon til elever og foreldre om skolemiljø