Undervisningen for landbruk inneholder:

 

 • Allsidig agronomkompetanse
 • Grunnlag for profesjonell yrkesutøvelse i landbruksbedrift
 • Samspill mellom biologien, naturen og mennesket
 • Kompetanse om økologisk og konvensjonell drift
 • Kunnskap om etablering av nye næringsmuligheter
 • Sammenhenger mellom bærekraftig forvaltning og økonomisk utbytte
 • Mulighet for økt selvstendighet gjennom praktiske arbeidsoppgaver
 • Kunne planlegge, utføre og lede arbeidsoppgaver
 • Drift av skolens gårdsbruk i perioder under kyndig veiledning


Agronomens arbeidsfelt kan være selvstendig næringsdrivende i egen landbruksbedirft eller profesjonell arbeidstaker innen gårdsarbeid 

 

Fasiliteter på Mære:

 • Et av Trøndelags største og mest moderne grisefjøs
 • Storfefjøs med løsdrift og båsfjøs
 • Nær kontakt med næringa gjennom deltakelse på kurs
 • Utferder for å bli kjent med ulike deler av næringa
 • Praktiske øvinger i skolens verksted, fjøs, jord og skog
 • Høyt utdannede og allsidige lærere