Studiekompetanse på Mære


Denne studieretningen gir deg mulighet til å få studiekompetanse. Studiekompetansen fungerer som "inngangsbillett" hvis du tenker å studere videre på høgskoler og universitet. Naturbruk gir en "grønn" forståelse og erfaring som vil være etterspurt på arbeidsmarkedet i tiden framover.

Undervisningstilbud:

Det er mange som foretrekker å kombinere en praktisk rettet utdanning på VG1 og VG2 med et kurs som gir studiekompetanse. I tillegg til fellesfag (norsk, historie og kroppsøving) kan du gjennom VG3 fordype deg ytterligere i utvalgte programfag.

Felles programfag: Naturforvaltning
Valgfrie programfag (forandringer kan oppstå):

 • Feltarbeid i naturbruk
 • Biologi 2
 • Matematikk - R1 og 2P
 • Naturfag
 • Geofag


Vi satser på å gi deg økt forståelse for både vern og bruk av norsk natur. For å oppnå dette er vi mye ute for å oppleve og lære. Eksempler:

 • Prøvefiske i ferskvann
 • Kanoturer i elver og fjorder
 • Sporregistrering av store rovdyr
 • Helse og sikkerhet i vinterfjellet
 • Kulturopplevelser på fjellgård i sameland
 • Besøke naturvernområder og krigsminner
 • Fjelltur på høsten
 • Havtur på våren


Tverrfaglig samarbeid mellom alle fag, på skolen og på turer, øker ditt faglige utbytte og gjør deg bedre i stand til å forstå og påvirke verden vi lever i.