På VG2 landbruk og gartneri legger du grunnlaget for videre opplæring i landbruk og gartnerfag eller studieforberedende utdanning innen naturbruk (studiekompetanse)

 

Produksjon og tjenesteyting
Programfaget omhandler grunnleggende arbeidsoppgaver i landbruk og gartnernæring knyttet til både konvensjonell og økologisk drift.  Programfaget dreier seg om yrkes- og næringsdrift i varierende naturtyper og under varierende forhold. Videre handler det om sammenhenger mellom næringsdrift og konsekvenser for natur og miljø. Programfaget omfatter jord, planter, dyr og teknologi i tradisjonelle eller nye produksjoner og aktiviteter. I dette inngår livsprosesser hos dyr og planter og samspillet i naturen. Videre handler det om sammenhenger mellom innsatsfaktorer, menneskelig aktivitet og produktkvalitet. Bruk og vedlikehold av bygninger og utstyr inngår også. Programfaget omfatter gjeldende regelverk for landbruks- og gartnernæringene, helse-, miljø- og sikkerhetstiltak og kvalitets- og sertifiseringssystemer.

Forvaltning og drift
Programfaget dreier seg om forvaltning av naturressurser i langsiktig perspektiv og innenfor økologisk forsvarlige rammer. Næringsdrift med utgangspunkt i lokale naturressurser, utvikling av nye produkter og etablering av ny næringsvirksomhet inngår i programfaget. Det handler også om mulige konflikter mellom næringsvirksomhet og miljø. Programfaget dreier seg om økonomisk terminologi, enkel regnskapsføring og regnskapsanalyser. Programfaget omhandler også forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker i landbruks- og gartnernæringene.

Fasiliteter på Mære:

  • Et av Trøndelags største og mest moderne grisefjøs
  • Storfefjøs med løsdrift og båsfjøs
  • Egen avdeling for smådyr
  • Besetning med sau som drives økologisk
  • Utferder for å bli kjent med ulike deler av næringa
  • Praktiske øvinger i skolens verksted, fjøs, jord og skog
  • Høyt utdannede og allsidige lærere