rolf eirik tove_j  IMG 2298

Rolf Wensbakk
Rektor

Eirik Schønberg
Avdelingsleder
Økonomi,
administrasjon,
drift og service
Tove Hatling Jystad
Avdelingsleder,
Utviklingsavdeling
Geir Åge Svenning
Avdelingsleder/
Pedagogisk leder

 

tove    
Tove Sakariassen
Fagleder