Hvert år reiser elever til utlandet for å gå Vg2. Disse elevene skaffer seg utrolig mange opplevelser i løpet året og er en god erfaring CV-en. De fleste reiser til engelsktalende land, USA, Australia og Storbritannia, mens noen velger å reise til andre land og verdensdeler.

Du kan også reise ut med Nord-Trøndelag fylkeskommunes tilbud i Belgia og England. Det er egne søknadsrutiner og egne regler for disse tilbudene.


Dersom du velger å gå Vg2 i utlandet, trenger du ikke nødvendigvis å bruke ett år ekstra for å få studiekompetanse. Det er mulig å gå Vg2 i utlandet, for så å komme tilbake til klassen din på Vg3.

Du må da ta en del hensyn til hvilke fag du velger på skolen din i utlandet, fordi året må godkjennes når du kommer tilbake. Det er derfor viktig at du snakker med rådgiver eller rektor før du søker, slik at du blir kjent med regelverket. Det er rektor som behandler søknaden din om godkjenning, men det skjer først når du kommer tilbake.

Du må regne med å ta ett eller flere fag som privatist når du kommer tilbake for å få godkjent vitnemål.

Du må søke om en forhåndsgodkjenning før du drar. Da vil du få støtte fra Statens lånekasse.

Du finner linker til aktuelle organisasjoner nedenfor.

Organisasjoner:    

Andre linker:
Explorius
Fylkeskommunenes tilbud i England og Belgia