Stipend fra Lånekassen

Er du elev i videregående skole og har ungdomsrett, får du utstyrsstipend fra Lånekassen. Du får stipendet uansett hvor mye foreldrene dine tjener. Husk at du må søke for å få det. Når du søker, sjekker Lånekassen automatisk om du har rett til andre stipend, som for eksempel grunnstipend eller bostipend.
Når du har fått opptak, søker du om stipend på lanekassen.no eller vigo.no. Bruk søknaden for videregående opplæring.
Lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater får ikke utstyrsstipend, men kan ha rett til lån og andre stipend.
Les mer om stipend og lån på lanekassen.no, og sjekk Lånekassens side på Facebook for deg i videregående skole, facebook.com/lanekassen.vgs

Søk når du har takket ja til skoleplass

Du må takke ja til skoleplass før du kan søke om stipend og/eller lån.

Hvis du ombestemmer deg

Du må sende en ny søknad hvis

  • du skifter skole
  • studieprogrammet du fikk støtte til, har lavere beløp for utstyrsstipend enn det nye studieprogrammet.

Det er derfor lurt at du er sikker på hvilken skole du vil velge, før du søker om støtte.

Du behøver ikke å sende ny søknad hvis

  • du skifter studieprogram på samme skole
  • studieprogrammet du fikk støtte til, har høyere beløp for utstyrsstipend enn det nye studieprogrammet

Hvor søker jeg?

Slik får du pengene

  1. Du logger inn og sjekker resultatet av søknaden på Dine siderlanekassen.no.
  2. Når søknaden er behandlet, får eleven brev heim (til folkereg. adresse).
  3. For å få pengene til kontoen din, må du skrive under på stipendmeldingen/gjeldsbrevet og sende det tilbake til Lånekassen. Er du under 18 år, må også en av foreldrene dine skrive under.

Søknadsfrist

Søknaden må være kommet inn til Lånekassen innen

  • 15. november for høsten 2014
  • 15. mars for våren 2015

Les mer på lanekassen.no og sjekk ut Lånekassen på Facebook.

NB: Skolen er pliktig til å informere Lånekassen om høyt fravær. Det vil få innvirkning på utbetalingen av stipend/lån.

Læremidler

Alle elever får låne en læremiddelpakke bestående av trykte og digitale læremidler. Elever som kommer fra andre skoler i Nord-Trøndelag skal ha med seg PC de fikk utlevert på den skolen. For skoleåret 2014 - 2015 blir den enkelte elev fakturert med en egenandel på kr. xxx,- pr. år.

Før utlevering av PC til VG1 elever, må de (foresatte for elever under 18 år) underskrive en leiekontrakt.

VG2 og VG3 elever skal hver høst levere inn PCen til IT-avdelingen for ny installasjon. Når eleven har gått ferdig 3 år kan de beholde PC`en. Elever som er ferdige etter 2 år har mulighet til å kjøpe ut det siste året. Elever kan kun kjøpe ut PC én gang.

Alle elever som slutter skal lever PC hos IT for reinstallering først.

Elevene har selv ansvaret for sikkerhetskopi av egne data og skolearbeid på PC`en. Det anbefales derfor at elevene skaffer seg minnepenn, ekstern harddisk eller bruker skytjenester for å ta regelmessig sikkerhetskopi.

Det presiseres at dette er en leieordning. Det betyr at trykte læremidler skal innleveres etter bruk, og PC er fylkeskommunens eiendom inntil eleven har fullført 3(2) år.

ElevPC høsten 2014

Egenandel PC

Forsikring og garanti PC

Forsikring

Forsikringene gjelder alle elever (som har elevstatus) i Nord-Trøndelag fylkeskommune, uavhengig hvor opplæringen foregår. Forsikringene gjelder således også på andre steder enn Mære.

Elever i videregående skole er ulykkesforsikret i If skadeforsikring. Dekningen gjelder i undervisningstiden, på ekskursjoner, på reiser, stevner og lignende. I friminuttene og på direkte vei til/fra skole/undervisningssted.

Elever i videregående skole som får deler av opplæringen i bedrift/ekstern arbeidsgiver er i tillegg dekket under Nord-Trøndelag Fylkeskommunes yrkesskadeforsikring. Dekningen er subsidiær i forhold til arbeidsgivers yrkesskadeforsikring.

Nord-Trøndelag fylkeskommune kan ved skader forårsaket av elev i utplassering, refundere bedriftens egenandel i et eventuelt forsikringsoppgjør. Bedriften skal påse at elevene har tilstrekkelig opplæring og tilsyn og ikke settes til en type arbeid som kan utsettes for erstatningskrav.