Anleggsavdelingen ved skolen har et stort parkareal som opplæringsarena for elever og lærlinger. Det er bygd ny anleggshall på ca 400 kvadrat, som brukes til undervisning i vinterhalvåret. For og dekke mål i læreplanen tar skolen mindre oppdrag i privathager og bedrifter og fotballklubber i nærområdet.

Nyanlegg
På skolens område jobbes det med å:

  • tilpasse og rehabilitere parken til bedre estetiske løsninger og mer rasjonell drift tilpasset dagens utstyr
  • bygge opp et demonstrasjonsanlegg, hvor forskjellige typer materialer planter og tekniske løsninger blir vist. Det skal legges forskjellige typer belegningsstein, settes kantstein, bygges murer og trapper i naturstein og prefabrikkert produkter osv.
  • bruk av utebelysning, damanlegg, levegger og forskjellig trematerialer
  • vise planering og terrengforming for å få estetiske og praktiske løsninger

Drift og vedlikehold
I parken utføres alle typer vedlikehold av grøntanlegg med blant annet 20 da plenareal, 2000 m² blomster- og staudebed, ca 3000 m² buskrabatter, vedlikehold av veier og grusganger og stell og beskjæring av trær.

Maskiner og redskap
Skolen har en stor maskinpark som brukes i opplæringen for eksempel gravemaskin, hjullaster, traktor med gressdekk. Spesialmaskiner til vedlikehold av fotballbaner og plenareal, som vertikalskjæring, lufting, resåing og dressing av plen og fotballbaner. Lift til beskjæring av trær. Laserutstyr til landmåling utsetting av vinkler høyder beregning av fall,