Alle som skal oppholde seg i skolebygninger, forplikter seg til å lese og forstå skolens branninstruks. Det blir i løpet av skoleåret kjørt 2 brannøvelser.

Gjør deg kjent med følgende:

  • Rømningsveier
  • Nærmeste brannslukkingsapparat og brannslange
  • Nærmeste manuelle brannmelder

Hvis brannalarmen går:

  • Lukk alle vinduer og dører
  • Alle forlater bygningen straks, og samles på plassen mellom internatet og administrasjonen
  • Heisene skal ikke benyttes

Ved brann:

  • Prøv og bekjempe ilden
  • Vasle brann ved å utløse manuell brannmelder
  • Ring brannvesen på tlf 110
  • Alle forlater bygningen straks